Wetenschap

World Health Organisation

De  World Health Organisation (WHO) heeft acupunctuur benoemt als erkende geneeswijze bij meer dan 150 ziektebeelden. Hiermee is acupunctuur als geneeswijze onomstreden bij gezaghebbende organisaties binnen de gezondheidszorg.

Traditional Chinese Medicin

Acupunctuur is een traditionele geneeskunst. Vandaar de benaming “Traditional Chinese Medicin”. Traditioneel staat hierbij niet voor star en onveranderlijk, maar voor de overdracht van kennis en vaardigheden van generatie op generatie. Acupunctuur en de aanverwante methoden bestaan al sinds ongeveer 5000 jaar. Gedurende deze lange periode heeft deze geneeskunst haar waarde op basis van resultaten bewezen en zich steeds verder ontwikkeld.

De grote doorbraak voor Traditionele Chinese Geneeswijzen in de wereld buiten China vond plaats in de jaren 70 van de vorige eeuw. Vooral na een bezoek van president Nixon en minister Kissinger van de V.S. aan China werd de belangstelling voor acupunctuur buiten China groot. Tijdens dit bezoek werd onder andere getoond hoe operaties in ziekenhuizen met verdoving via acupunctuur plaatsvonden.

Ook in Nederland wordt acupunctuur in ziekenhuizen toegepast bij verdoving of pijnbestrijding. Sindsdien is men ook intensief bezig met onderzoek naar de effecten en de veiligheid van de Chinese geneeswijzen. Bewijs op basis van 5000 jaar resultaten wordt onderbouwd door gericht medisch onderzoek. China heeft inmiddels de Westerse geneeskunde geïntegreerd in de gezondheidszorg. In de Westerse wereld neemt de belangstelling voor Oosterse geneeswijzen toe, omdat men zich meer en meer bewust wordt van de beperkingen van de Westerse geneeswijzen.

Er zijn steeds meer initiatieven om de Westerse en Oosterse visies op gezondheid tot elkaar te brengen, zodat deze elkaar kunnen aanvullen. Ik probeer dit zelf bij de uitoefening van mijn praktijk zeker ook toe te passen.

Enkele gerenommeerde sites, die een behoorlijke wereldwijde database tonen wat betreft medisch onderzoek, ook op het gebied van acupunctuur, zijn: pubmed.com, British Medical Journal, acupuncture.com en jcm.co.uk (Acupunctuur en wetenschap). Er is inmiddels veel bewijs voor de effecten van acupunctuur.

Gerelateerde pagina's