Behandeling

Intake

Een eerste afspraak bestaat grotendeels uit een onderzoek. Doel hiervan is om een duidelijk beeld te vormen van de klachten, de oorzaken voor de klachten en mogelijke oplossingen. Deze intake bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek. Daarnaast vindt een onderzoek plaats dat kan bestaan uit pols- en tongdiagnostiek en een onderzoek van de fysieke klachten. Aan de hand hiervan stel ik samen met de cliënt een behandelplan op. Indien nodig neem ik in overleg met de cliënt contact op met eventuele andere hulpverleners.

Behandelingen

Mijn behandelingen bestaan uit diverse technieken en methoden. Vaak is het mogelijk dat de cliënt  aan de hand van mijn adviezen zelf een deel van de behandeling kan invullen middels drukpuntmassages en gerichte oefeningen. Dit laatste is zeker ook van belang om de kosten te beperken bij een beperkt budget van de vergoedingen. Daarnaast kan de cliënt zelf de handelingen vaker zelf uitvoeren en hierdoor vaak sneller effect bewerken.

Mijn stelling is dat de behandeling binnen 3 tot 4 x een duidelijk positief effect moet hebben. Indien binnen deze termijn geen duidelijke aanwijzing is voor een positief effect wordt  samen met de client kritisch overwogen of voortzetting op langere termijn zinvol is. Ik gebruik geen technieken of behandelmethoden, waarvoor geen of onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat.

Bij sommige chronische klachten is een laag frequente langdurige behandeling zinvol om de klachten beheersbaar te houden. Ik maak graag gebruik van zelfwerkzaamheid van de client. U kunt vaak zelf middels eenvoudige massagetechnieken punten en gebieden behandelen of oefeningen toepassen. Voordeel hiervan is dat dit vaak het aantal behandelingen kan beperken en daardoor ook de kosten. Ook leidt de frequentere aanpak tot sneller resultaat. Behandeling is maatwerk. Geen client is gelijk aan de ander. Standaard behandelingen bestaan niet. Elke client krijgt een behandeling gericht op de klachten en rekening houdend met de persoon.

Technieken & methoden

Acupunctuur

Het inbrengen van naalden op specifieke punten van het lichaam. Het inbrengen van de naalden wordt in het algemeen niet als onaangenaam ervaren. De naalden zijn zeer dun en flexibel en hebben afgeronde punt, waardoor het ongemak minimaal is en er geen structuren beschadigd kunnen worden. Ik gebruik uitsluitend steriel verpakte naalden voor eenmalig gebruikt in verband met hygiëne en veiligheid.

Acupressuur

Het met de hand behandelen van acupunctuurpunten of –regio’s. Zeker geschikt voor mensen met angst voor een behandeling met naalden.

Tuina

het toepassen van massagetechnieken en bepaalde manipulaties gericht het verloop van de meridianen en de ligging van acupunctuurpunten.

Moxibustie

het appliceren van warmte op specifieke punten door middel van moxa.

Oefeningen en Qi-gong

Het uitvoeren van oefeningen ter stimulering van de energetische circulatie, rekking of ontspanning van aangedane structuren en meridianen, algehele ontspanning en verbetering van het lichaamsgevoel.

Technieken uit de Mindfulness

Training van ontspanning, lichaamsbewustzijn of basale meditatie bij psychosomatische aandoeningen en chronische pijnklachten kan de behandeling ondersteunen.

Coaching

Begeleiding met betrekking tot het omgaan met klachten en de interactie met de omgeving in relatie tot het klachtenpatroon bestendigt vaak het behandelresultaat.

Ooracupunctuur

Deze vorm van behandeling bestaat uit het plaatsen van zeer kleine naaldjes op het oor. Deze naaldjes blijven met behulp van een klein plakkertje een dag tot een week zitten om de werking te intensiveren. Deze vorm van behandeling werkt vooral positief bij pijnklachten, allergie, klachten van het bewegingsapparaat en als ondersteuning van gewichtsbeheersing en bij verslavingen.

Het oor is een gebied met reflexzones. Dit wil zeggen dat op het oor zich specifieke gebieden bevinden van waaruit diverse delen en functies van ons lichaam te beïnvloeden zijn. Het is ook zo dat onbalans en afwijkingen zich uiten via deze reflexzones op het oor. Door middel van een puntzoeker worden de actieve reflexzones opgezocht en kan bepaald worden of behandeling effect kan hebben. Deze reflexzones luisteren nauw. Als iemand bij voorbeeld een enkel verzwikt dan is dit vaak al binnen een half uur op het oor te constateren.

Myofasciale Triggerpunt Therapie

Deze behandelmethode is uitermate geschikt bij acute en chronische pijnklachten. Soortgelijke behandelvormen bestaan al lang.  Recentelijk zijn deze aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten vernieuwd en verbeterd. De toepassing is duidelijk effectiever geworden. Ik heb al vaak ervaren dat deze behandelvorm ook bij hardnekkige en langdurig pijnklachten goede resultaten heeft. Qua uitvoering lijkt deze therapie op dry-needling, die vaak door fysiotherapeuten wordt toegepast.  Er wordt door de acupuncturist echter rekening gehouden met de energetische effecten van de “triggerpunten” en daardoor ook met de onderliggende oorzaak van de pijnklacht. Vaak leidt dit ook tot een beter effect op de lange termijn.

Osteoacupunctuur

Dit is een effectieve combinatie van Oosterse en Westerse technieken  (acupunctuur, manipulaties, mobilisaties en rekkingen), die ik gebruik bij het behandelen van pijnklachten en beperkingen van het musculoskeletale systeem (gewrichten en spieren).

Gerelateerde pagina's