Stoppen met roken

Stoppen met roken

Deze trajecten bestaan in principe uit 4 behandelingen, waarbij de tussentijd steeds wordt verlengd.

Met de cliënt wordt het plan van aanpak besproken tijdens de eerste behandeling. Duidelijk moet zijn dat het hier gaat om het traject van de cliënt. De cliënt verandert het rookgedrag en de behandelaar ondersteunt. Het effect van de behandeling is tweeledig. Middels ooracupunctuur worden de ontwenningsverschijnselen (onrust, irritatie, slecht slapen, eetdrang etc.) verminderd en wordt “wil” versterkt bij de gedragsverandering ten aanzien van het roken. Naast de ooracupunctuur vindt coaching plaats en leert de cliënt affirmatietechnieken, waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond, aan om de wil te sterken.

Het is onzin om te denken dat er niet meer nodig is dan een naaldprik om te stoppen met roken. Een gecombineerde aanpak van de naald, coaching en affirmatietechnieken zorgt wel voor een goede ondersteuning van het proces, waarbij het ook belangrijk is dat de gedragsverandering gehandhaafd blijft op langere termijn.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie? Of heeft u vragen / opmerkingen? Stuur dan een bericht via het contactformulier.

Gerelateerde pagina's