Nieuwe ontwikkelingen in de praktijk

Stress gerelateerde klachten, burn-out en depressie:

Recentelijk heb ik een verdiepende opleiding afgerond met betrekking tot bovenstaande klachten, die in onze huidige maatschappij steeds vaker voorkomen.
Vaak is er bij deze klachten sprake van vermoeidheid, verminderde concentratie en onrust, die het herstel belemmeren. Men lijkt niet over de drempel te kunnen komen om het herstel te starten.
Naast de gebruikelijke aanpak middels coaching/psychotherapie en medicatie is het mogelijk om middels lichaamsgerichte behandelingen als acupressuur/punctuur en oefeningen gericht op ontspanning en lichaamsbewustzijn positieve stappen te zetten op weg naar herstel. Het is op deze manier heel goed mogelijk om contact te maken tussen lichaam en geest.
Energie wordt vrijgemaakt om te weg naar herstel in te slaan en kunnen gestagneerde energie en emoties weer in beweging komen.

Osteo-acupunctuur:

Osteo-acupunctuur richt zich op het behandelen van pijnklachten in het bewegingsapparaat spieren en gewrichten).
Het is een integraal geheel van technieken. Ik kan hierbij gebruik maken van naaldtechnieken, massagetechnieken, rekkingen, mobilisaties en manipulaties.
Praktisch gezien komt de osteo-acupunctuur overeen met een geheel van tecknieken uit de acupunctuur, fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie en andere behandelwijzen.
Het is mijns inziens de meest brede aanpak van pijnklachten, die zonder medicijnen of operatietecknieken mogelijk is.
De behandeling is niet alleen geschikt voor acute (pas kort bestaande) pijnklachten, maar zeer zeker ook voor chronische (langer bestaande) pijnklachten van rug, nek en de ledematen.

Myofasciale Triggerpuntbehandeling:

Deze behandelmethode is uitermate geschikt bij acute en chronische pijnklachten en past als zodanig binnen de integrale aanpak van de osteo-acupunctuur.
Mijn ervaring is dat veel mensen met pijnklachten uiteindelijk door middel van deze aanpak verrassende verlichting ervaren of klachtenvrij worden.
Myofasciale Triggerpunten zijn pijnlijke punten/gebieden in spieren, pezen en fascieën (bekleding van spieren), die ontstaan ten gevolge van te hoge op verkeerde belasting, blessures, na operaties of ongevallen van het bewegingsapparaat.. Vaak zijn zij ook een weergave van onbalans in orgaansystemen buiten het bewegingsapparaat.
Meer dan 70% van de gelokaliseerde triggerpunten blijkt overeen te komen met de acupunctuurpunten. Een opmerkelijke ontdekking. Zeer waarschijnlijk vormen zij de link in de verklaring ervan hoe acute blessures/pijnklachten tot chronische pijn leiden. Ze bevinden zich niet altijd in het door de cliënt ervaren pijnlijke gebied, maar zijn er wel een representatie van de klacht. Als zodanig is de klacht ook via deze punten te behandelen door middel van plaatselijke frictie (een massagetechniek),naaldtechnieken en rekking van de structuren, waarin deze punten zich bevinden.
De behandeling leidt vaak tot betere bewegingspatronen, waardoor het effect vaak langdurig of zelfs afdoende is. Correctie van de energetische balans in deze punten zorgt vaak voor herstel van langdurig aanwezige klachten.