Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

NVA erkend en gecontroleerd

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De NVA is de grootste, ministerieel erkende, landelijke beroepsorganisatie voor acupuncturisten in Nederland. Alle leden hebben een voltooide westerse medische scholing op tenminste hbo-niveau en een door de NVA erkende en gecontroleerde opleiding in de acupunctuur afgerond. De leden zijn verplicht jaarlijks nascholingen te volgen, die ook weer op hun kwaliteit gecontroleerd worden. De NVA garandeert de kwaliteit van de zorg door haar leden en controleert haar leden op kwaliteit, bedrijfsvoering, hygiëne, ethiek en gedragsregels. Er is een actief beleid aangaande tuchtrechtspraak en arbitragezaken.

Openheid van zaken

De NVA beveelt haar leden volledige openheid van zaken aan naar de cliënt conform de huidige opvattingen in de gezondheidszorg. Dit betekent onder andere dat de cliënt het dossier altijd mag inzien. Naar derden toe zijn de leden van de NVA verplicht tot de medische geheimhoudingsregeling in overeenstemming met de wetgeving. De acupuncturist communiceert alleen met anderen over het dossier van de cliënt als deze daar vooraf toestemming toe heeft gegeven.

Acupunctuur is inmiddels een algemeen geaccepteerde behandelwijze, die een steeds breder draagvlak krijgt. Het sterkste bewijs voor de kwaliteit van de acupunctuur in Nederland is wellicht de tevredenheid van patiënten. In 2016 bleek uit een onderzoek van het sociaal wetenschappelijk instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen dat cliënten hiervoor een 8,6 scoren op een schaal van 10.

Op de website van de NVA  www.acupunctuur.nl  is meer informatie over de NVA en acupunctuur te vinden.

Gerelateerde pagina's