Over mij

Henk Pepels

Foto Henk PepelsMijn naam is Henk Pepels. Ik ben als acupuncturist werkzaam in mijn Praktijk voor Acupunctuur en TCM te Stein en Geleen. Daarnaast ben ik als fysiotherapeut bij de praktijk Fysiovision te Geleen en als docent fysiotherapie aan de Zuyd Hogeschool actief. Als docent verzorg ik ook een minor-opleiding “Energetische Geneeswijzen” om de studenten fysiotherapie kennis te laten maken met deze welkome aanvulling op het Westerse Geneeskundige systeem en om hun inzicht in ziekte en gezondheid te verbreden.

Acupuncturist TCM

Tijdens mijn werk als fysiotherapeut werd ik regelmatig geconfronteerd met de beperkingen van de Westerse geneeskunde. Dit bracht me ertoe om me uit pure interesse breder te oriënteren op de Oosterse visie op en aanpak van gezondheidsproblemen en ben ik een vierjarige opleiding tot acupuncturist/TCM gestart aan de European University of Traditional Chinese Medicin, die ik in maart 2000 heb afgerond. Deze opleiding besteedde veel aandacht aan wetenschappelijke onderbouwing en heeft mij zodanig overtuigd van de effectiviteit van deze geneeswijzen dat ik mijn Praktijk voor Acupunctuur en TCM heb opgestart.

Op basis van mijn ervaringen ben ik ervan overtuigd dat het combineren van Westerse en Oosterse inzichten een duidelijke meerwaarde heeft bij het behandelen van mensen met gezondheidsproblemen. Dit is ook de reden waarom ik nog steeds deels als fysiotherapeut en docent actief ben. Zowel de Westerse als ook de Oosterse geneeswijzen  hebben grote verdiensten maar ook beperkingen, die door de andere werkwijze vaak goed kunnen worden aangevuld. Als voorbeeld: Patiënten, die door acupunctuur duidelijke verlichting van pijnklachten bereiken, zijn vaak gebaat met een trainingstraject bij de fysiotherapeut ter bestendiging van het effect. Anderzijds heb ik al vaak als acupuncturist patiënten behandeld met goed resultaat, die geen optimaal resultaat hadden bij andere disciplines.

Holistische visie

In mijn aanpak hanteer ik een holistische visie. Een gezondheidsprobleem is geen op zichzelf staand fenomeen. Het gaat om de mens als geheel. Verschillende mensen met dezelfde aandoening zijn vaak niet gebaat bij dezelfde behandeling. Elk mens is uniek en reageert op een geheel eigen manier op een behandeling.  Dit komt overeen met de huidige systeemtheorieën, die op veel wetenschappelijke terreinen de laatste jaren hun opgang doen. Het is mijns inziens essentieel om hiermee rekening te houden. Zo kan het zijn dat een cliënt goed effect heeft via naald technieken en een ander via drukpuntmassage of oefeningen. Via onderzoek is het mogelijk om de interactie tussen de patiënt en het gezondheidsprobleem te bepalen om op deze wijze een optimaal behandelplan op te stellen.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie? Of heeft u vragen / opmerkingen? Stuur dan een bericht via het contactformulier.